ბიზნესის ნებისმიერ დარგის წარმატება დამოკიდებულია წარმოებული პროდუქციის ან მომსახურების რეალიზაციაზე. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი ცხოვრობს სოფლად, რომლებიც, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტიურად გადასახადებს არ იხდიან, მაინც მათი უმეტესი ნაწილი მატერიალურ სიდუხჭირეს განიცდის. ჩვენი მიზანია ხელი შევუწყოთ სოფლის მეურნეობაში წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციას და უშუალოდ დავაკავშიროთ პროდუქციის მწარმოებელი და მყიდველი ერთმანეთს. განცხადებები განთავსებულია მუნიციპალური თემების ადმინისტრაციულ ცენტრებში, უშუალოდ გამყიდველის კარნახით და ამ განცხადებების შინაარსთან ვებ-გვერდის ადმინისტრაციას არავითარი კავშირი არ აქვს.

გისურვებთ წარმატებულ საქმიანობას

პროდუქტის ძებნა